۱۳۹۴-۱۱-۱۸

۷ ایده برای طراحی داخلی «خونه مجردی»

۷ ایده برای طراحی داخلی «خونه مجردی» ۷ ایده برای طراحی داخلی «خونه مجردی» گاهی پیش می آید، هر کدام از ما مجبور باشیم که دور از خانواده در شهری دیگر برای ادامه تحصیل و یا شروع به کار جدید، خانه ای دست و پا کنیم. این در حالی است که کاملا نیازهایمان با فضای یک خانه معمولی متفاوت است. ممکن است همخانه ای داشته باشیم و در سوئیتی کوچک در آپارتمان زندگی کنیم. بنابراین خانه مجردی قطعا نیازمند دکوراسیون داخلی متفاوت با خانه های متاهل هاست. خانه مجرد ها معمولا بسیار کوچک است و با توجه به تفاوت شخصیت همخانه ها نیازمند برنامه ریزی منظم و حساب شده برای کارهای روزانه است. حریم خصوصی هر کدام از ساکنان خانه باید حفظ شود و در عین حال برای زندگی در کنار هم مناسب باشد. بر این اساس بهترین راه حل این است که چیدمان این خانه به شکلی طراحی شود که موجب سهولت در کارها باشد. قوانین معمول در کنار خانواده را فراموش کنید و آماده زندگی جدیدی شوید. ۱. زون بندی بخش های مختلف خانه زون بندی به معنی مشخص کردن محدوده فضاهای مختلف خانه است. در نظر بگیرید که در فضای داخلی منزل قصد دارید چه فعالیت هایی […]