۱۳۹۵-۰۳-۰۵

تهاتر چیست؟

تهاتر چیست؟ معنی کلی تهاتر چیست | معنی تهاتر چیست | معنی کلی تهاتر چیست | مقاله در مورد تهاتر | مطالب در مورد تهاتر | مقاله در مورد تهاتر برای املاک | مطالب آموزش تهاتر باری املاک | سایت مقالات آموزشی املاک در مورد تهاتر تهاتر چیست؟ برای آشنایی با مفهوم تهاتر، در ابتدا مروری برتاریخچه روند معاملات داشته و تهاتر سنتی که از ابتدای تاریخ بشر وجود داشته است را تعریف می کنیم. لازم به ذکر است که به تناسب زمان تهاتر سنتی تکامل یافته است وتهاتر مدرن امروزی  بوجود آمده است. تاریخچه روند مبادلات : در گذشته دیرین برای تداوم حیات، نیاز هر فرد با تلاش فردی (شکار- تولید و …) تامین می شد، ولی با گذشت زمان ، انسانها هرگز به تولید شخصی قانع نبوده و ناگزیر از راه معاوضه مستقیم کالا با کالا،(تهاتر سنتی) نیازهای عادی زندگی را فراهم می کردند. در داد و ستدهای اولیه (قرن ها پیش از میلاد) معاوضه دو کالا با هم بدون تعیین ارزش و معیاری برای سنجش انجام می پذیرفت، تا آن که راه (مبادله غیرمستقیم کالا با کالا) را در پیش گرفت و همین انتخاب موجب پیدایش «پول» شد وپس از آن تهاتر مدرن ایجاد گردید. تهاتر سنتی: در […]