۱۳۹۴-۱۲-۲۸

توصیه هایی برای نوشتن قرارداد اجاره

توصیه هایی برای نوشتن قرارداد اجاره اجاره آپارتمان در تهران|اجاره آپارتمان|اجاره نشین ها|اجاره سوئیت در تهران|اجاره خانه در تهران|شمال اجاره ویلا|اجاره ویلای شمال|اجاره سوئیت شمال|اجاره شمال|اجاره ویلا شمال با استخر|اجاره ویلا شمال جنگلی|اجاره آپارتمان شمال|اجاره ویلاهای شمال|اجاره ويلاي شمال|توصیه هایی برای نوشتن قرارداد اجاره|اجاره ویلا|اجاره خانه|اجاره متاسفانه قرارداد بستن و نوشتن از نظر اغلب ما ايرانيان کاري است زائد و اصطلاحاً «فرماليته». اگر از کسي که اين اصطلاح را به کار مي برد بپرسيد يعني چه؟ جواب درست و حسابي نخواهيد شنيد. شايد با دست و چشم و ابرو اشاره يي بکند که امضا کن بره، سخت نگير، مقصود و منظور گوينده اين است که امضا کردن قرارداد و خود قرارداد مشکلي است و موضوعي بي اهميت. اما بعد از امضاي قرارداد همان کس که به آن صفت «فرماليته» داده است و شما را به سهل انگاري و آسان گرفتن کار تشويق کرده بود چنانچه اختلافي بروز کند يا عملي انجام دهيد که مخالف متن قرارداد باشد چهره يي ديگر پيدا مي کند و نوشته هاي قرارداد را به شما نشان خواهد داد و با غرور و گاهي قرص و محکم و طلبکارانه مدعي مي شود که به قول معروف چهار ميخه از شما تعهد گرفته است که چنين و […]