۱۳۹۵-۰۱-۱۳

تنظیم قرارداد با اسناد المثنی

تنظیم قرارداد با اسناد المثنی تنظیم قرارداد با اسناد المثنی در املاک مازندران | مقاله آموزشی در مورد تنظیم قراردار اسناد المثنی | مطالب آموزشی در مورد اسناد المثنی | مطالب اموزنده برای املاک در مورد اسناد المثنی | اسناد المثنی این عمل هم نوعی ریسک است هم برای متعاملین وهم برای مدیران قرارداد . میزان ریسک در این نوع معامله بسیار بالاست . متأسفانه ضوابط صدور اسناد المثنی در کشور ما خیلی سهل و آسان است : یک درخواست کتبی ، یک تعهد ودوتا آگهی ، همین وبس ! توصیه می شود به چنین اسنادی به دیده شک بنگرید و درصورت مواجه شدن با چنین اسناد ومدارکی بیش از خود اسناد ، به شخصیت طرف دقت وتوجه کنید واگر طرف دارای شخصیتی سست عنصر ، شخصیت غیراخلاقی وغیر متعهد تشخیصش دادید حتی از انجام معامله رهن واجاره با وی امتناع ورزید چه رسد به انجام معامللات خرید وفروش ، معاوضه ، مشارکت ، پیش خرید و …. .بنا بر باور بنده کسی که نتواند اسناد واوراق بهادار خود را مدیریت ونگهداری نماید بعید بنظر می رسد که بتواند تعهدات خود را بدرستی وبه موقع انجام دهد .  روش و مراحل اخذ اسناد المثنی وقتيکه سند مالکيتی از بين برود مثلا […]