۱۳۹۴-۱۱-۰۴

نکته های حقوقی برای موجر و مستاجر

مطلب و مقاله ارائه شده در مورد حقوق موجر و مستاجر می باشد که جهت مطالعه شما بازدید کننده و کاربران اینترنتی انتشار گردید “اجاره” واژه رايج و پر كاربردي است كه همه ما كم و بيش درباره اش مي شنويد و بيشتر افراد با معني و مفهوم آن آشنا هستند. موضوع اجاره به طور معمول اشيا هستند و بيش از همه اجاره درباره زمين و ساختمان و گاهي خودرو يا ماشين آلات صنعتي به كار برده مي شود. با توجه به تنوع سبك زندگي شهروندان و نياز آن ها به خانه يا محل سكونت و اقامت به عنوان نياز اساسي و همچنين استفاده از ساختمان هاي با كاربري هاي گوناگون از جمله تجاري، اداري، صنعتي و مسكوني قانونگذار براي تنظيم روابط در اجاره املاك و اموال ضوابط و مقرراتي را پيش بيني كرده است. قرارداد و قانون حاكم ۱- آنچه اكنون به عنوان مقررات قابل اجرا درباره روابط استيجاري اجرا مي شود، قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۷۶ است. براي اين كه قرارداد اجاره يا رابطه استيجاري مشمول قانون سال ۱۳۷۶ باشد لازم است ضوابطي درباره تنظيم قرارداد رعايت شود. از جمله اين كه قرارداد به صورت كتبي، در دو نسخه و به امضاي دو نفر شاهد […]