ویلا در محمودآباد
2016-05-10
١٠ روش براي جذب پول و ثروت در كار مشاور املاك
2016-05-10

اصول اوليه فروش موفق در كار مشاوري املاك

اصول اوليه فروش موفق در كار مشاوري املاك

هفت حوزه كليدي وجود دارد كه تعيين كننده اثر بخشي فروش است.
در هريك از اين هفت حوزه به خودتان نمره اي بين ١ تا ١٠ بدهيد.
بدانيد كه ضعف در هر يك از اين حوزه ها كافي است تا مانع استفاده از همه توانتان در كار مشاوري املاك شود.
در حقيقت، ضعيف ترين مهارت كليدي تا حد زيادي تعيين كننده ميزان درآمد است.
گاهي تقويت خودتان در ضعيف ترين حوزه كليدي منجر به بهبود فراوان نتايج درآمد و دريافت كميسيون مي شود.

هفت حوزه كليدي در كار مشاور املاك

١- جذب مشتريان
مشتريان بيشتر و بهتري را بيابيد و زمان بيشتري را به آن ها اختصاص دهيد.
٢- ايجاد رابطه دوستانه و اعتماد

براي شناخت مشتري احتمالي و همدلي با او وقت بگذاريد تا شما را دوست داشته باشد، به شما اعتماد كند و مايل باشد نيازها و مشكلاتش را با شما در ميان بگذارد.

٣- تعيين نيازها

سوالاتي منظم و هدفمند بپرسيد تا مشكلات، خواسته ها و نيازهاي واقعي مشتري احتمالي در رابطه با فايل معرفي شده را مشخص كنيد.

٤- معرفي فايل

از كل به جزء برويد و به مشتريان احتمالي مناسب نشان دهيد كه فايل معرفي شده در اين زمان و با در نظر گرفتن همه جانبه بهترين گزينه براي اوست.

٥- پاسخ اعتراضات

به نظرات مخالف و معمول اكثر مشتريان درباره قيمت و قابليت هاي فايل خود پاسخ هاي منطقي و قطعي بدهيد.

٦- نهايي كردن فروش يا اجاره و درخواست انجام خريد يا اجاره

منظور از نهايي كردن، رساندن گفتگوي فروش و اجاره به يك نتيجه رضايت بخش، انجام فروش، اجاره، تنظيم و امضاي قرارداد.

 

دیدگاهتان را بنویسید