تاثیر رشد جمعیت در قیمت مسکن
2016-02-21
رهن و اجاره ویلا محمودآباد
2016-02-21

خرید مسکن و درآمدهای خانوارها

تقابل قدرت خرید مسکن و درآمدهای خانوارها

استنباط عموم مردم این است که در گذشته راحتتر می شد خانه خرید اما در حال حاضر خرید خانه بسیار سخت شده و شاید این دلیل مهمترین دلیل رکود مسکن باشد .
این مساله هم می تواند درست باشد و هم غلط .
درست ازین لحاظ که بنا به داده های بانک مرکزی درآمد هر خانوار در ۱۵ سال گذشته سالیانه ۲۰ درصد رشد داشته اما در همین بازه زمانی رشد سالیانه قیمت مسکن رقمی معادل ۳۴ درصد بوده است که این موضوع فشار زیادی به خانواده ها جهت خرید مسکن وارد کرده است .
اما این دیدگاه از طرفی هم می تواند رد شود . چرا که قدرت خرید هر متر واحد مسکونی در ۱۵ سال گذشته توسط هر خانوار صرفا کاهنده نبوده و حتی در چند سال گذشته افزاینده نیز بوده است . در سال ۱۳۷۹ یک خانوار ایرانی بطور متوسط با درآمد خود می توانست ۲۷.۵ متر خانه در شهر تهران بخرد که در طی سالهای گذشته این رقم کمتر شده اما برخلاف تصور عموم این عدد مربوط به سالهای اخیر نیست .
این رقم در سال ۸۷ به شش متر رسید و بعد از آن رشد خوبی داشت . طوری که در حال حاضر این قدرت خرید نسبت به سال ۸۷ حدود ۴۰ درصد رشد پیدا کرده است و به رقم ۸.۵ متر رسیده است این رقم برای سال ۹۴ هم همین محدوده است .
بنابراین طبق جدول زیر نمی توان گفت کاهش قدرت خرید مردم دلیلی برای رکود مسکن است و ازین بابت مشکلی برای رشد مسکن احساس نمی شود !

دیدگاهتان را بنویسید