فروش آپارتمان بابلسر
2016-04-18
اسقاط خیارات چیست؟
2016-04-18

ریشه یابی مشکلات معاملات املاک در کشور

ریشه یابی مشکلات معاملات املاک در کشور

ریشه یابی مشکلات معاملات املاک در کشور | معاملات املاک در کشور |  مقاله در مورد ریشه یابی مشکلات معاملات املاک در کشور | مقاله در مورد مشکلات معاملات املاک در کشور | مقالات آموزشی املاک در مورد معاملات املاک در کشور

ریشه یابی علت مشکلات معاملات املاک در کشور

- عدم توجه واشراف به مخاطرات معاملات املاک توسط مردم
- عدم اشراف به آداب معامله زمین

– عدم اشراف به آداب سرمایه گذاری

– عدم مشورت با افراد خبره

– بی دانشی مردم از قوانین و مقررات کشور

– سهل انگاری و زودباوری

– بی توجهی نسبت به عمر و سرمایه

– انجام معاملات براساس ادعاهای دوستانه و اعتماد یک جانبه

– عدم مطالعه وعدم توان درک مفاد اسناد و مدارک ملکی

– وجود آژانس های املاک بی سوادتر از متعاملین

– عدم بازرسی از کم وکیف معاملات وقراردادهای تنظیمی مشاورین املاک کشور توسط سازمانهای بالاسری و مسئولین ذیربط

– تبانی برخی از مشاورین املاک بومی (منطقه ) با مالکین

دیدگاهتان را بنویسید