تاثیر کاهش نرخ سود بانکی بر رونق بازار
2016-02-24
الزام به دریافت کد رهگیری
2016-02-24

صدور مجوز حساب امانی از سوی بانک مرکزی

بانک مرکزی

صدور مجوز حساب امانی از سوی بانک مرکزی

در راستای طرح های دولت برای بازگشت رونق به بازار مسکن ، بانک مرکزی به بانک مسکن و کلیه بانکهای کشور مجوز افتتاح حساب امانی را صادر کرده است .
براساس این مجوز ، پول واریزی کلیه پیش خریداران مسکن در بانکها و در حسابی به همین نام می ماند و با درصد پیشرفت پروژه ها، پول در اختیار سازندگان قرار می گیرد .
این طرح می تواند نوعی تضمین برای پیش خریداران مسکن باشد تا مطمئن باشند که با واریز وجوه خود به این حساب امکان سواستفاده از پیش فروشندگان و سازندگان سلب می گردد.

دیدگاهتان را بنویسید