مسکن مهر سرخرود
2016-04-28
قوانین جدید مالیاتی سال ۱۳۹۵
2016-04-29

مقاله در مورد اجاره

مقاله در مورد اجاره

مقاله در مورد اجاره | مقاله در مورد اجاره ویلا | اجاره ویلا مشال | مطالب آموزشی در مورد اجاره | مطالب آموزشی در مورد اجاره | وب سایت مقالات اجاره برای املاک | اجاره ویلا در شمال | اجاره آپارتمان در شمال | رهن و اجاره شمال

موارد اجاره در شمال داخل سایت

#اجاره
مستاجرضامن مال مورد اجاره نیست
مگراینکه دران تعدی(زیاده روی) یاتفریط(کم کاری) کرده
باشدزیرا مال مورد اجاره بااذن مالک در
تصرف وی قرارگرفته است ودر
موردضامن نبودن مستاجرتفاوتی
میان مدت اجاره وبعدازان یا
قبل ازدرخواست مالک ویابعداز ان
نیست مشروط بر اینکه مستاجردرخواست مالک برای تحویل
عین مستاجرتحویل ان راتاخیر
نیانداخته باشد.

#اجاره
-عقد لازم
قرارداد اجاره از جمله عقود لازم است و موجر یا مستاجر نمی‌تواند قبل از انقضای مدت اجاره البته خارج از مواردی که در قانون پیش‌بینی شده است، تقاضای فسخ آن را کند. به این ترتیب در مواردی که قانون اجازه فسخ قرارداد اجاره را داده باشد، از قبیل معیوب بودن ملک در حال اجاره یا در صورتی که طرفین در قرارداد در این زمینه توافق کرده باشند، موجر یا مستاجر می‌تواند برای فسخ همچنین تخلیه عین مستاجره تقاضای خود را در قالب تنظیم دادخواست به مراجع قضایی تقدیم کند.

#اجاره
-هزینه ها
اگر بر اساس اجاره نامه یا قرارداد خصوصی، پرداخت هزینه های مشترک بر عهده مالک است اما مالک، پرداخت نمیکند. مستاجر میتواند از محل اجاره بها،هزینه های مورد نظر را پرداخت کند.

دیدگاهتان را بنویسید