فروش ویلا مشهد
2016-01-27
فروش ویلا محمودآباد
2016-01-27

ویلا رامسر فروشی

کد ملک:(۸۵)

ویلا رامسر فروشی

ویلا رامسر اجاره ويلا رامسر اجاره ویلا رامسر جواهرده ویلاهای رامسر ويلاهاي رامسر رامسر ویلا اجاره ای رامسر ویلا برای فروش رامسر ویلا فروشی رامسر ویلا اجاره ویلا شمال رامسر فروش ویلا رامسر ویلا رامسر ویلا رامسر فروشی ویلا رامسر،ویلا رامسر کتالم ویلا رامسر فروشی ویلای فروشی در کتالم رامسر ویلا در رامسر ویلا رامسر فروشی فروش باغ ویلا رامسر باغ ویلای فروشی رامسر قیمت ویلا رامسر خرید و فروش ویلا رامسر ویلا رامسر رامسر ویلا برای فروش ویلا رامسر فروشی رامسر،ویلا ساحلی رامسر ویلای ساحلی رامسر ساحل رامسر ویلا اکازیون رامسر فروش ویلای رامسر ویلا در رامسر فروش ویلا در شمال رامسر خرید ویلا در شمال رامسر فروش ویلا شمال رامسر خرید ویلا در شمال رامسر فروش ویلا شمال


مجموعه ویلا های فروشی رامسر در وب سایت ویلا تک در شمال


فروش ویلا در رامسر: 

زمین ۳۱۲ متر بنا ۱۶۰ مر دو خواب سند شش دانگ قیمت ۵۶۰ میلیون / کد(۴۷)
ویلا رامسر اجاره ويلا رامسر اجاره ویلا رامسر جواهرده ویلاهای رامسر ويلاهاي رامسر رامسر ویلا اجاره ای رامسر ویلا برای فروش رامسر ویلا فروشی رامسر ویلا اجاره ویلا شمال رامسر فروش ویلا رامسر ویلا رامسر ویلا رامسر فروشی ویلا رامسر،ویلا رامسر کتالم ویلا رامسر فروشی ویلای فروشی در کتالم رامسر ویلا در رامسر ویلا رامسر فروشی فروش باغ ویلا رامسر باغ ویلای فروشی رامسر قیمت ویلا رامسر خرید و فروش ویلا رامسر ویلا رامسر رامسر ویلا برای فروش ویلا رامسر فروشی رامسر،ویلا ساحلی رامسر ویلای ساحلی رامسر ساحل رامسر ویلا اکازیون رامسر فروش ویلای رامسر ویلا در رامسر فروش ویلا در شمال رامسر خرید ویلا در شمال رامسر فروش ویلا شمال رامسر خرید ویلا در شمال رامسر فروش ویلا شمال

ویلا رامسر


 

فروش ویلا شمال رامسر: زمین ۲۸۰ متر بنا ۲۰۰ متر چها خواب سند شش دانگ قیمت ۵۵۰ میلیون / کد(۳۳)

ویلا رامسر اجاره ويلا رامسر اجاره ویلا رامسر جواهرده ویلاهای رامسر ويلاهاي رامسر رامسر ویلا اجاره ای رامسر ویلا برای فروش رامسر ویلا فروشی رامسر ویلا اجاره ویلا شمال رامسر فروش ویلا رامسر ویلا رامسر ویلا رامسر فروشی ویلا رامسر،ویلا رامسر کتالم ویلا رامسر فروشی ویلای فروشی در کتالم رامسر ویلا در رامسر ویلا رامسر فروشی فروش باغ ویلا رامسر باغ ویلای فروشی رامسر قیمت ویلا رامسر خرید و فروش ویلا رامسر ویلا رامسر رامسر ویلا برای فروش ویلا رامسر فروشی رامسر،ویلا ساحلی رامسر ویلای ساحلی رامسر ساحل رامسر ویلا اکازیون رامسر فروش ویلای رامسر ویلا در رامسر فروش ویلا در شمال رامسر خرید ویلا در شمال رامسر فروش ویلا شمال رامسر خرید ویلا در شمال رامسر فروش ویلا شمال

ویلا رامسر


 

خرید ویلا در شمال رامسر: زمین ۴۸۰ متر بنا ۲۰۵ متر سه خواب سند شش دانگ قیمت ۳۵۰ میلیون/ کد(۲۷)

ویلا رامسر اجاره ويلا رامسر اجاره ویلا رامسر جواهرده ویلاهای رامسر ويلاهاي رامسر رامسر ویلا اجاره ای رامسر ویلا برای فروش رامسر ویلا فروشی رامسر ویلا اجاره ویلا شمال رامسر فروش ویلا رامسر ویلا رامسر ویلا رامسر فروشی ویلا رامسر،ویلا رامسر کتالم ویلا رامسر فروشی ویلای فروشی در کتالم رامسر ویلا در رامسر ویلا رامسر فروشی فروش باغ ویلا رامسر باغ ویلای فروشی رامسر قیمت ویلا رامسر خرید و فروش ویلا رامسر ویلا رامسر رامسر ویلا برای فروش ویلا رامسر فروشی رامسر،ویلا ساحلی رامسر ویلای ساحلی رامسر ساحل رامسر ویلا اکازیون رامسر فروش ویلای رامسر ویلا در رامسر فروش ویلا در شمال رامسر خرید ویلا در شمال رامسر فروش ویلا شمال رامسر خرید ویلا در شمال رامسر فروش ویلا شمال

ویلا رامسر

 


 

فروش ویلا در شمال رامسر: زمین ۳۹۰ متر سه خواب سند شش دانگ قیمت ۱۷۰ میلیون با ۴۰ میلیون وام مسکن مهر/کد(۵۲)

این کد فروخته شده

ویلا رامسر اجاره ويلا رامسر اجاره ویلا رامسر جواهرده ویلاهای رامسر ويلاهاي رامسر رامسر ویلا اجاره ای رامسر ویلا برای فروش رامسر ویلا فروشی رامسر ویلا اجاره ویلا شمال رامسر فروش ویلا رامسر ویلا رامسر ویلا رامسر فروشی ویلا رامسر،ویلا رامسر کتالم ویلا رامسر فروشی ویلای فروشی در کتالم رامسر ویلا در رامسر ویلا رامسر فروشی فروش باغ ویلا رامسر باغ ویلای فروشی رامسر قیمت ویلا رامسر خرید و فروش ویلا رامسر ویلا رامسر رامسر ویلا برای فروش ویلا رامسر فروشی رامسر،ویلا ساحلی رامسر ویلای ساحلی رامسر ساحل رامسر ویلا اکازیون رامسر فروش ویلای رامسر ویلا در رامسر فروش ویلا در شمال رامسر خرید ویلا در شمال رامسر فروش ویلا شمال رامسر خرید ویلا در شمال رامسر فروش ویلا شمال

ویلا رامسر


 

ویلا در رامسر: ویلای فروشی رامسر بسیار شیک با استخر و فضای سبز بسیار عالی زمین ۱۳۵۰ متر بنای ویلا۱۶۰ متر سند شش دانگ قیمت ۱/۵ میلیارد/ کد(۵۳)

ویلا رامسر اجاره ويلا رامسر اجاره ویلا رامسر جواهرده ویلاهای رامسر ويلاهاي رامسر رامسر ویلا اجاره ای رامسر ویلا برای فروش رامسر ویلا فروشی رامسر ویلا اجاره ویلا شمال رامسر فروش ویلا رامسر ویلا رامسر ویلا رامسر فروشی ویلا رامسر،ویلا رامسر کتالم ویلا رامسر فروشی ویلای فروشی در کتالم رامسر ویلا در رامسر ویلا رامسر فروشی فروش باغ ویلا رامسر باغ ویلای فروشی رامسر قیمت ویلا رامسر خرید و فروش ویلا رامسر ویلا رامسر رامسر ویلا برای فروش ویلا رامسر فروشی رامسر،ویلا ساحلی رامسر ویلای ساحلی رامسر ساحل رامسر ویلا اکازیون رامسر فروش ویلای رامسر ویلا در رامسر فروش ویلا در شمال رامسر خرید ویلا در شمال رامسر فروش ویلا شمال رامسر خرید ویلا در شمال رامسر فروش ویلا شمال

ویلا رامسر


 

فروش ویلای رامسر: ویلای فروشی در رامسر ۲۶۶ متر زمین و با بنای ویلا ۲۱۵ متر سه خواب با سند شش دانگ با قیمت ۳۰۰ میلیون/کد(۴۹)

ویلا رامسر اجاره ويلا رامسر اجاره ویلا رامسر جواهرده ویلاهای رامسر ويلاهاي رامسر رامسر ویلا اجاره ای رامسر ویلا برای فروش رامسر ویلا فروشی رامسر ویلا اجاره ویلا شمال رامسر فروش ویلا رامسر ویلا رامسر ویلا رامسر فروشی ویلا رامسر،ویلا رامسر کتالم ویلا رامسر فروشی ویلای فروشی در کتالم رامسر ویلا در رامسر ویلا رامسر فروشی فروش باغ ویلا رامسر باغ ویلای فروشی رامسر قیمت ویلا رامسر خرید و فروش ویلا رامسر ویلا رامسر رامسر ویلا برای فروش ویلا رامسر فروشی رامسر،ویلا ساحلی رامسر ویلای ساحلی رامسر ساحل رامسر ویلا اکازیون رامسر فروش ویلای رامسر ویلا در رامسر فروش ویلا در شمال رامسر خرید ویلا در شمال رامسر فروش ویلا شمال رامسر خرید ویلا در شمال رامسر فروش ویلا شمال

ویلا رامسر


 

ویلا اکازیون رامسر: ویلای فروشی رامسر اکازیون و بسیار شیک با سند شش دانگ بوده و دارای ۲۸۰۰ متر زمین و بنای ویلا به مساحت ۱۰۰۰ متر ۶ خواب داری اسخر و سونا و جکوزی و کلیه امکانات رفاهی به همراه سرایداری قیمت ۳ میلیارد/ کد(۵۴

ویلا رامسر اجاره ويلا رامسر اجاره ویلا رامسر جواهرده ویلاهای رامسر ويلاهاي رامسر رامسر ویلا اجاره ای رامسر ویلا برای فروش رامسر ویلا فروشی رامسر ویلا اجاره ویلا شمال رامسر فروش ویلا رامسر ویلا رامسر ویلا رامسر فروشی ویلا رامسر،ویلا رامسر کتالم ویلا رامسر فروشی ویلای فروشی در کتالم رامسر ویلا در رامسر ویلا رامسر فروشی فروش باغ ویلا رامسر باغ ویلای فروشی رامسر قیمت ویلا رامسر خرید و فروش ویلا رامسر ویلا رامسر رامسر ویلا برای فروش ویلا رامسر فروشی رامسر،ویلا ساحلی رامسر ویلای ساحلی رامسر ساحل رامسر ویلا اکازیون رامسر فروش ویلای رامسر ویلا در رامسر فروش ویلا در شمال رامسر خرید ویلا در شمال رامسر فروش ویلا شمال رامسر خرید ویلا در شمال رامسر فروش ویلا شمال

ویلا رامسر

 


 

ویلا ساحلی رامسر: ویلای ساحلی رامسر قدیمی بوده و نیاز به باز سازی می باشد این ویلا در رامسر که درساحل رامسر قرار دارد دارای زمینی به مساحت ۷۴۷۰ متر و زیر بنا قدیمی ۳۵۰ متر با سند شش دانگ قیمت مری ۵۵۰ هزار تومان می باشد/ کد(۵۵)

ویلا رامسر اجاره ويلا رامسر اجاره ویلا رامسر جواهرده ویلاهای رامسر ويلاهاي رامسر رامسر ویلا اجاره ای رامسر ویلا برای فروش رامسر ویلا فروشی رامسر ویلا اجاره ویلا شمال رامسر فروش ویلا رامسر ویلا رامسر ویلا رامسر فروشی ویلا رامسر،ویلا رامسر کتالم ویلا رامسر فروشی ویلای فروشی در کتالم رامسر ویلا در رامسر ویلا رامسر فروشی فروش باغ ویلا رامسر باغ ویلای فروشی رامسر قیمت ویلا رامسر خرید و فروش ویلا رامسر ویلا رامسر رامسر ویلا برای فروش ویلا رامسر فروشی رامسر،ویلا ساحلی رامسر ویلای ساحلی رامسر ساحل رامسر ویلا اکازیون رامسر فروش ویلای رامسر ویلا در رامسر فروش ویلا در شمال رامسر خرید ویلا در شمال رامسر فروش ویلا شمال رامسر خرید ویلا در شمال رامسر فروش ویلا شمال

ویلا رامسر


 

ویلا رامسر فروشی: ویلای فروشی رامسر در منطقه کوهستانی رامسر قرار دارد و دارای سند شش دانگ و زمین ۱۷۰۰۰ متر و بنا ۳۵۰ متر و چهار خواب بوده و قیمت ویلا رامسر ۷ میلیار می باشد/کد(۱۴)

ویلا رامسر اجاره ويلا رامسر اجاره ویلا رامسر جواهرده ویلاهای رامسر ويلاهاي رامسر رامسر ویلا اجاره ای رامسر ویلا برای فروش رامسر ویلا فروشی رامسر ویلا اجاره ویلا شمال رامسر فروش ویلا رامسر ویلا رامسر ویلا رامسر فروشی ویلا رامسر،ویلا رامسر کتالم ویلا رامسر فروشی ویلای فروشی در کتالم رامسر ویلا در رامسر ویلا رامسر فروشی فروش باغ ویلا رامسر باغ ویلای فروشی رامسر قیمت ویلا رامسر خرید و فروش ویلا رامسر ویلا رامسر رامسر ویلا برای فروش ویلا رامسر فروشی رامسر،ویلا ساحلی رامسر ویلای ساحلی رامسر ساحل رامسر ویلا اکازیون رامسر فروش ویلای رامسر ویلا در رامسر فروش ویلا در شمال رامسر خرید ویلا در شمال رامسر فروش ویلا شمال رامسر خرید ویلا در شمال رامسر فروش ویلا شمال

ویلا رامسر


 

رامسر ویلا برای فروش: ویلای فروشی رامسر سه خواب با سند شش دانگ و با زمین به مساحت ۶۸۰ متر و زیر بنای ۱۸۰ متر بوده و در شهرک دریا سر رامسر قرار دارد قیمت این ویلا در رامسر ۵۰۰ میلیون تومان می باشد/کد(۵۶)

ویلا رامسر اجاره ويلا رامسر اجاره ویلا رامسر جواهرده ویلاهای رامسر ويلاهاي رامسر رامسر ویلا اجاره ای رامسر ویلا برای فروش رامسر ویلا فروشی رامسر ویلا اجاره ویلا شمال رامسر فروش ویلا رامسر ویلا رامسر ویلا رامسر فروشی ویلا رامسر،ویلا رامسر کتالم ویلا رامسر فروشی ویلای فروشی در کتالم رامسر ویلا در رامسر ویلا رامسر فروشی فروش باغ ویلا رامسر باغ ویلای فروشی رامسر قیمت ویلا رامسر خرید و فروش ویلا رامسر ویلا رامسر رامسر ویلا برای فروش ویلا رامسر فروشی رامسر،ویلا ساحلی رامسر ویلای ساحلی رامسر ساحل رامسر ویلا اکازیون رامسر فروش ویلای رامسر ویلا در رامسر فروش ویلا در شمال رامسر خرید ویلا در شمال رامسر فروش ویلا شمال رامسر خرید ویلا در شمال رامسر فروش ویلا شمال

ویلا رامسر


 

خرید و فروش ویلا رامسر: ویلای فروشی رامسر با سند شش دانگ و زمین ۷۰۰ متری و بنای ۶۰۰ متری ۶ خوابه با سند شش دانگ بوده و در شهرک دریا سر رامسر قرار دارد قیمت ویلا رامسر ما ۱/۵ میلیارد می باشد/ کد(۵۷)

ویلا رامسر اجاره ويلا رامسر اجاره ویلا رامسر جواهرده ویلاهای رامسر ويلاهاي رامسر رامسر ویلا اجاره ای رامسر ویلا برای فروش رامسر ویلا فروشی رامسر ویلا اجاره ویلا شمال رامسر فروش ویلا رامسر ویلا رامسر ویلا رامسر فروشی ویلا رامسر،ویلا رامسر کتالم ویلا رامسر فروشی ویلای فروشی در کتالم رامسر ویلا در رامسر ویلا رامسر فروشی فروش باغ ویلا رامسر باغ ویلای فروشی رامسر قیمت ویلا رامسر خرید و فروش ویلا رامسر ویلا رامسر رامسر ویلا برای فروش ویلا رامسر فروشی رامسر،ویلا ساحلی رامسر ویلای ساحلی رامسر ساحل رامسر ویلا اکازیون رامسر فروش ویلای رامسر ویلا در رامسر فروش ویلا در شمال رامسر خرید ویلا در شمال رامسر فروش ویلا شمال رامسر خرید ویلا در شمال رامسر فروش ویلا شمال

ویلا رامسر


 

فروش باغ ویلا رامسر: باغ ویلای فروشی رامسر در منطقه میانهاله بر اتوبان با زمینی به مساحت ۳۷۵۰ متر و بنای ۷۰۰ متر ۵ خواب با دو سند شش دانگ، اسخر، سونا سرپوشیده می باشد.قیمت ویلا رامسر ۲/۵ میلیار/کد(۵۸)

ویلا رامسر اجاره ويلا رامسر اجاره ویلا رامسر جواهرده ویلاهای رامسر ويلاهاي رامسر رامسر ویلا اجاره ای رامسر ویلا برای فروش رامسر ویلا فروشی رامسر ویلا اجاره ویلا شمال رامسر فروش ویلا رامسر ویلا رامسر ویلا رامسر فروشی ویلا رامسر،ویلا رامسر کتالم ویلا رامسر فروشی ویلای فروشی در کتالم رامسر ویلا در رامسر ویلا رامسر فروشی فروش باغ ویلا رامسر باغ ویلای فروشی رامسر قیمت ویلا رامسر خرید و فروش ویلا رامسر ویلا رامسر رامسر ویلا برای فروش ویلا رامسر فروشی رامسر،ویلا ساحلی رامسر ویلای ساحلی رامسر ساحل رامسر ویلا اکازیون رامسر فروش ویلای رامسر ویلا در رامسر فروش ویلا در شمال رامسر خرید ویلا در شمال رامسر فروش ویلا شمال رامسر خرید ویلا در شمال رامسر فروش ویلا شمال

ویلا رامسر


 

ویلا رامسر فروشی: ویلای فروشی رامسر ۵ خواب با سند شش دانگ و زمینی به مساحت ۱۴۰۰ متر و بنای ویلا به مساحت ۳۵۰ متر واقع در میانهاله رامسر بر اتوبان قیمت این ویلا در رامسر ۱/۵ میلیار مام می باشد./کد(۵۹)

ویلا رامسر اجاره ويلا رامسر اجاره ویلا رامسر جواهرده ویلاهای رامسر ويلاهاي رامسر رامسر ویلا اجاره ای رامسر ویلا برای فروش رامسر ویلا فروشی رامسر ویلا اجاره ویلا شمال رامسر فروش ویلا رامسر ویلا رامسر ویلا رامسر فروشی ویلا رامسر،ویلا رامسر کتالم ویلا رامسر فروشی ویلای فروشی در کتالم رامسر ویلا در رامسر ویلا رامسر فروشی فروش باغ ویلا رامسر باغ ویلای فروشی رامسر قیمت ویلا رامسر خرید و فروش ویلا رامسر ویلا رامسر رامسر ویلا برای فروش ویلا رامسر فروشی رامسر،ویلا ساحلی رامسر ویلای ساحلی رامسر ساحل رامسر ویلا اکازیون رامسر فروش ویلای رامسر ویلا در رامسر فروش ویلا در شمال رامسر خرید ویلا در شمال رامسر فروش ویلا شمال رامسر خرید ویلا در شمال رامسر فروش ویلا شمال

ویلا رامسر


 

ویلا رامسر کتالم: ویلای فروشی در کتالم رامسر سه خوابه دوبلکس نو ساز با زمینی به مساحت ۴۸۰ متر و زیر بنایی به مساحت ۲۸۰ متر با سند مالکیت شش دانگ و محوطه و فضای سبز زیبا قیمت این ویلا در رامسر۵۵۰ میلیون می باشد./کد(۶۰)

ویلا رامسر اجاره ويلا رامسر اجاره ویلا رامسر جواهرده ویلاهای رامسر ويلاهاي رامسر رامسر ویلا اجاره ای رامسر ویلا برای فروش رامسر ویلا فروشی رامسر ویلا اجاره ویلا شمال رامسر فروش ویلا رامسر ویلا رامسر ویلا رامسر فروشی ویلا رامسر،ویلا رامسر کتالم ویلا رامسر فروشی ویلای فروشی در کتالم رامسر ویلا در رامسر ویلا رامسر فروشی فروش باغ ویلا رامسر باغ ویلای فروشی رامسر قیمت ویلا رامسر خرید و فروش ویلا رامسر ویلا رامسر رامسر ویلا برای فروش ویلا رامسر فروشی رامسر،ویلا ساحلی رامسر ویلای ساحلی رامسر ساحل رامسر ویلا اکازیون رامسر فروش ویلای رامسر ویلا در رامسر فروش ویلا در شمال رامسر خرید ویلا در شمال رامسر فروش ویلا شمال رامسر خرید ویلا در شمال رامسر فروش ویلا شمال

ویلا رامسر


 

ویلا رامسر کتالم: ویلا رامسر فروشی در کتالم ۴ خواب شهرکی با ۸۰۰ متر زمین و ۴۵۰ متر بنا با سند شش دانگ بوده و در منطقه کتالم رامسر قرار دارد قیمت ویلا ۸۵۰ میلیون/کد (۶۱)

ویلا رامسر اجاره ويلا رامسر اجاره ویلا رامسر جواهرده ویلاهای رامسر ويلاهاي رامسر رامسر ویلا اجاره ای رامسر ویلا برای فروش رامسر ویلا فروشی رامسر ویلا اجاره ویلا شمال رامسر فروش ویلا رامسر ویلا رامسر ویلا رامسر فروشی ویلا رامسر،ویلا رامسر کتالم ویلا رامسر فروشی ویلای فروشی در کتالم رامسر ویلا در رامسر ویلا رامسر فروشی فروش باغ ویلا رامسر باغ ویلای فروشی رامسر قیمت ویلا رامسر خرید و فروش ویلا رامسر ویلا رامسر رامسر ویلا برای فروش ویلا رامسر فروشی رامسر،ویلا ساحلی رامسر ویلای ساحلی رامسر ساحل رامسر ویلا اکازیون رامسر فروش ویلای رامسر ویلا در رامسر فروش ویلا در شمال رامسر خرید ویلا در شمال رامسر فروش ویلا شمال رامسر خرید ویلا در شمال رامسر فروش ویلا شمال

ویلا رامسر


 

ویلا ساحلی رامسر: ویلای ساحلی فروشی در رامسر ۵ خواب با سند شش دانگ زمین ۱۲۰۰۰ متر بنا ۳۵۰ متر واقع در کتالم رامسر قیمت ۱۱ میلیارد/کد(۳)

ویلا رامسر اجاره ويلا رامسر اجاره ویلا رامسر جواهرده ویلاهای رامسر ويلاهاي رامسر رامسر ویلا اجاره ای رامسر ویلا برای فروش رامسر ویلا فروشی رامسر ویلا اجاره ویلا شمال رامسر فروش ویلا رامسر ویلا رامسر ویلا رامسر فروشی ویلا رامسر،ویلا رامسر کتالم ویلا رامسر فروشی ویلای فروشی در کتالم رامسر ویلا در رامسر ویلا رامسر فروشی فروش باغ ویلا رامسر باغ ویلای فروشی رامسر قیمت ویلا رامسر خرید و فروش ویلا رامسر ویلا رامسر رامسر ویلا برای فروش ویلا رامسر فروشی رامسر،ویلا ساحلی رامسر ویلای ساحلی رامسر ساحل رامسر ویلا اکازیون رامسر فروش ویلای رامسر ویلا در رامسر فروش ویلا در شمال رامسر خرید ویلا در شمال رامسر فروش ویلا شمال رامسر خرید ویلا در شمال رامسر فروش ویلا شمال

ویلا رامسر،


 

فروش ویلا رامسر کوهپایه: ویلای فروشی رامسر سه خواب دوبلکس سند دار با ۲۶۰ متر زمین و ۲۰۰ متر بنا بوده و در منطقه کوهپایه رامسر اربه کلا قرار دارد قیمت این ویلا در رامسر ۵۰۰ میلیون / کد(۴۶)

ویلا رامسر اجاره ويلا رامسر اجاره ویلا رامسر جواهرده ویلاهای رامسر ويلاهاي رامسر رامسر ویلا اجاره ای رامسر ویلا برای فروش رامسر ویلا فروشی رامسر ویلا اجاره ویلا شمال رامسر فروش ویلا رامسر ویلا رامسر ویلا رامسر فروشی ویلا رامسر،ویلا رامسر کتالم ویلا رامسر فروشی ویلای فروشی در کتالم رامسر ویلا در رامسر ویلا رامسر فروشی فروش باغ ویلا رامسر باغ ویلای فروشی رامسر قیمت ویلا رامسر خرید و فروش ویلا رامسر ویلا رامسر رامسر ویلا برای فروش ویلا رامسر فروشی رامسر،ویلا ساحلی رامسر ویلای ساحلی رامسر ساحل رامسر ویلا اکازیون رامسر فروش ویلای رامسر ویلا در رامسر فروش ویلا در شمال رامسر خرید ویلا در شمال رامسر فروش ویلا شمال رامسر خرید ویلا در شمال رامسر فروش ویلا شمال

ویلا رامسر،


 

ویلا ساحلی رامسر فروشی: ویلای ساحلی فروشی رامسر ۵ خواب با سند شش دانگ و با زمین به مساحت ۳۵۰ متر و بنای ویلا به مساحت ۴۵۰ متر در قسمت ساحلی رامسر قرار دارد و قیمت ویلا ساحلی در رامسر۳/۵ میلیار می باشد/کد(۱۰۹

ویلا رامسر اجاره ويلا رامسر اجاره ویلا رامسر جواهرده ویلاهای رامسر ويلاهاي رامسر رامسر ویلا اجاره ای رامسر ویلا برای فروش رامسر ویلا فروشی رامسر ویلا اجاره ویلا شمال رامسر فروش ویلا رامسر ویلا رامسر ویلا رامسر فروشی ویلا رامسر،ویلا رامسر کتالم ویلا رامسر فروشی ویلای فروشی در کتالم رامسر ویلا در رامسر ویلا رامسر فروشی فروش باغ ویلا رامسر باغ ویلای فروشی رامسر قیمت ویلا رامسر خرید و فروش ویلا رامسر ویلا رامسر رامسر ویلا برای فروش ویلا رامسر فروشی رامسر،ویلا ساحلی رامسر ویلای ساحلی رامسر ساحل رامسر ویلا اکازیون رامسر فروش ویلای رامسر ویلا در رامسر فروش ویلا در شمال رامسر خرید ویلا در شمال رامسر فروش ویلا شمال رامسر خرید ویلا در شمال رامسر فروش ویلا شمال

ویلا رامسر


 

فروش ویلا کتالم رامسر: ویلای فروشی در کتالم رامسر زمین ۳۰۷ متر و بنای ویلا ۱۵۵ متر واقع در بلوار ۲۲ بهمن رامسر قیمت این ویلا در رامسر ۳۰۰ میلیون تومان/ کد(۶۲)

ویلا رامسر اجاره ويلا رامسر اجاره ویلا رامسر جواهرده ویلاهای رامسر ويلاهاي رامسر رامسر ویلا اجاره ای رامسر ویلا برای فروش رامسر ویلا فروشی رامسر ویلا اجاره ویلا شمال رامسر فروش ویلا رامسر ویلا رامسر ویلا رامسر فروشی ویلا رامسر،ویلا رامسر کتالم ویلا رامسر فروشی ویلای فروشی در کتالم رامسر ویلا در رامسر ویلا رامسر فروشی فروش باغ ویلا رامسر باغ ویلای فروشی رامسر قیمت ویلا رامسر خرید و فروش ویلا رامسر ویلا رامسر رامسر ویلا برای فروش ویلا رامسر فروشی رامسر،ویلا ساحلی رامسر ویلای ساحلی رامسر ساحل رامسر ویلا اکازیون رامسر فروش ویلای رامسر ویلا در رامسر فروش ویلا در شمال رامسر خرید ویلا در شمال رامسر فروش ویلا شمال رامسر خرید ویلا در شمال رامسر فروش ویلا شمال

ویلا رامسر

 

لطفا جهت کسب اطلاعات بیشتر جهت بازدید و خرید ویلا رامسر با شماره( ۰۹۱۱۵۷۰۶۵۴۸ حبیبی ) تماس حاصل فرمایید.


اگر با موبایل وارد سایت شدید از طریق گزینه های زیر با ما ارتباط بر قرار کنید:

Call 


لطفا جهت دسترسی آسانتر به عضویت کانال (ویلا تک شمال)(اجاره ویلا در شمال) سایت ما در آمده و اطلاعات و لیست به روز شده ویلاهای فروشی و اجاره شمال را به آسانی دریافت نمایید

کانال تلگرام املاک(ویلا تک)

ویلا (به فرانسوی و انگلیسی: Villa) به ساختمانی گفته می‌شود که در تعریف امروزه از چهار طرف به بیرون نما داشته باشد و معمولاً آن را در اطراف شهرها یا در ییلاق‌ها می‌سازند. البته در بعضی از کشورها قوانین ساخت و ساز به شهروندان اجازهٔ ساخت ویلا در داخل شهر را می‌دهد و خانه‌های مسکونی به صورت ویلایی ساخته می‌شوند.

رامسر

رامسَر از شهرهای استان مازندران در شمال ایران است.

این شهر که پیش از این سخت سر نام داشت، آخرین شهر غرب مازندران است که مردمان بومی آن به زبان هندواروپایی و همریشه فارسی گیلکیصحبت می‌کنند. . رامسر از سمت شرق به تنکابن از غرب به جلگه رودسر اولین شهرستان شرق گیلان، از جنوب به کوههای البرز و از سمت شمال به دریای خزر محدود است. آب وهوای رامسر در تابستان گرم و مرطوب و در زمستان معتدل است. نزدیکی جنگل و دریا در این شهر زیبایی ویژه‌ای به این شهر داده‌است و این امر موجب جذب گردشگران در فصل تابستان و روزهای تعطیل می‌شود. رامسر دارای فرودگاه است. مناطق ییلاقی رامسر مانند جواهرده (که به نظر برخی کارشناسان تغییر یافته «جوهر ده» یا «جور ده» به معنای دهِ بالا) بسیار زیبا و خوش‌آب‌وهوا است. محصولات عمده رامسر برنج و مرکبات و چای است. این شهر سابقاً جزئی از شهرستان تنکابن بوده که در سال ۱۳۶۴ طبق تقسیمات جدید کشوری از این شهرستان جدا شده است.

ویلا رامسر اجاره|ويلا رامسر اجاره|ویلا رامسر جواهرده|ویلاهای رامسر|ويلاهاي رامسر|رامسر ویلا اجاره ای|رامسر ویلا برای فروش|رامسر ویلا فروشی|رامسر ویلا اجاره|ویلا شمال رامسر| فروش ویلا رامسر|ویلا رامسر|ویلا رامسر فروشی|ویلا


 

5 دیدگاه

  1. […] شمال ویلا رامسر-فروش ویلا رامسر-خرید و فروش ویلا رامسر &… […]

  2. […] شمال ویلا رامسر-فروش ویلا رامسر-خرید و فروش ویلا رامسر &… […]

  3. […] شمال ویلا رامسر-فروش ویلا رامسر-خرید و فروش ویلا رامسر &… […]

  4. […] شمال ویلا رامسر-فروش ویلا رامسر-خرید و فروش ویلا رامسر &… […]

  5. […] شمال ویلا رامسر-فروش ویلا رامسر-خرید و فروش ویلا رامسر &… […]

دیدگاهتان را بنویسید