اهمیت روشنایی در تجربه معماری – شیوه نورپردازی در مسابقات معماری
2016-03-06
تفاوت وام مسکن با اوراق مشارکت
2016-03-07

اقساط و سود پرداخت وام جدید مسکن

اقساط و سود پرداخت وام جدید مسکن

اقساط و سود پرداخت وام جدید مسکن |وام جدید مسکن|اقساط و سود پرداخت وام جدید مسکن|اقساط و سود وام|اقساط و سود وام مسکن|پرداخت وام جدیدی مسکن|مسکن| وام جدید|اخبار مسکن| خبر مسکن| خبر مسکن|اقساط و سود پرداخت وام جدید مسکن
تاکنون جزئیاتی در خصوص نحوه پرداخت وام جدید مسکن اعلام نشده است . اما طبق شرایط قبلی نحوه پرداخت تسهیلات جدید مسکن به روش ساده به شرح ذیل است ؛

وام ۱۶۰ میلیون تومانی ؛

مدت بازپرداخت : حداکثر ۱۲ سال
درصد سود ؛ ۱۴ درصد
تعداد اقساط ؛ ۱۴۴ قسط ماهانه
میزان اقساط ؛ ۲.۳ میلیون تومان
سود پرداختی به بانک ؛ ۱۷۱ میلیون تومان
مجموع اصل و سود پرداختی به بانک ۳۳۱ میلیون تومان

وام ۱۲۰ میلیون تومانی ؛

میزان اقساط ؛ ۱.۷ میلیون تومان
سود پرداختی به بانک ؛ ۱۲۸ میلیون تومان
مجموع اصل و سود پرداختی به بانک ؛ ۲۴۸ میلیون تومان

وام ۸۰ میلیون تومانی

میزان اقساط ؛ یک میلیون و ۱۵۰ هزارتومان
سود پرداختی به بانک ؛ ۸۵ میلیون تومان
مجموع اصل و سود پرداختی ؛ ۱۶۵ میلیون تومان

وام جدید مسکن

دیدگاهتان را بنویسید