فروش آجر نسوز در مازندران
فروش آجر نسوز در مازندران
2016-02-18
تاثیر رشد جمعیت در قیمت مسکن
2016-02-21

تاثیر ازدواج و طلاق بر قیمت مسکن

تاثیر ازدواج و طلاق بر قیمت مسکن

 ازدواج و طلاق

در تحلیل پیش بینی قیمت مسکن هم رشد ازدواج بر قیمت مسکن موثر است و هم رشد طلاق ، که البته وزن ازدواج بر قیمت مسکن موثرتر است . در ۱۱ سال گذشته تعداد ازدواج ۸ درصد رشد داشته اما تعداد طلاق حدود ۸۸ درصد افزایش داشته است که در مجموع نمیتوان انتظار اتفاق ویژه ایی آن گونه که بر قیمت مسکن موثر باشد را داشت .

دیدگاهتان را بنویسید