خدمات بنیاد مسکن ساری
2016-02-11
قیمت مسکن دیگر افزایش نخواهد کرد
2016-02-11

سرمایه گذاری بازار مسکن

سرمایه گذاری بازار مسکن

سرمایه گذاری در بازار مسکن در سال جدید

طبق آمارهای ارائه شده از سوی مرکز آمار کشور، طی سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ بدلیل سونامی قیمت مسکن و سودآوری قابل توجه سرمایه گذاری در این بخش از اقتصاد ، حدود ۱.۵ تا دو برابر سالهای قبل از آن در شهرهای بزرگ ساخت و ساز مسکن داشته ایم که این امر باعث بوجود آمدن مازاد مسکن در کشور شده است .
برابر آمارها در حال حاضر یک میلیون و ۴۰۰ هزار واحد مسکونی خالی در کشور داریم .
رشد جمعیتی در استانی همانند گیلان منفی می باشد ، با این حال ۲۰۰ هزار واحد مسکونی در این استان مازاد می باشد !
علارغم رکود سالهای اخیر در بازار مسکن و کاهش حجم ساخت و سازها ، همچنان مجوزهای جدید ساخت و ساز از سوی شهرداری صادر می شود .
با احتساب آمارهای بالا نمیتوان انتظار داشت که بازار مسکن در سال ۹۵ هرگز رشد قیمتی و سود رانتی سالهای ۸۸ تا ۹۰ را تجربه کند.
سال جدید، سال رقابت سازندگان برای عرضه واحدهای مسکونی خالی و آزاد کردن سرمایه های خود است .
بازار مسکن در سال ۹۵ بدون تردید بازار مصرف است نه بازار سرمایه گذاری !
بازار مسکن در سال آینده بازاری نیست که در آن کسی مسکن بخرد و به امید گران شدن آنرا نگه دارد.
این بازار برای کسانی مناسب خواهد بود که به قصد اجاره دادن یا مصارف شخصی خود خرید میکنند .

دیدگاهتان را بنویسید