عامل مهم در فروش نکردن یک مشاور املاک
2016-03-25
مشاور املاک باشید نه یک دلال املاک
2016-03-26

مشاور املاک و آداب سرویس دهی

مشاور املاک

آداب سرویس دهی به خریداران و مستاجران یک مشاور املاک

مشاور املاک و آداب سرویس دهی/مشاور املاک سرخرود/ مشاور املاک شمال/مشاور املاک و آداب سرویس دهی به خریداران ومستاجران ملک/ مشاور املاک در شمال/ مشاور املاک در محمودآباد/مشاور املاک در غرب مازندران/ مشاور املاک در مازندران

 

بنگاه املاک ویلا تک

یک مشاوراملاک قبل از این که به مشتریان هر گونه سرویسی داده شودبه عبارت دیگر قبل از انجام هر نوع بازدید ملک توسط مشتری ابتدا باید مقدمات ان انجام شود این مقدمات عبارت است از پر کردن فرم تقاضا توسط مشتری وامضا ان و ایجاد ارتباط واطمینان وشناخت مشتری شناخت نیاز خواسته وتقاضای مشتری انجام هماهنگی های لازم وغیره که در نهایت سرویس دهی به مشتریان شروع می شود .

اول صحبت .بعدسرویس دهی!

سعی کنید قبل از این که به متقاضیان سرویس دهید با انها خوب صحبت کنید برای شروع صحبت با مشتری ابتدا خوشامدگوی کنید بعد از دعوت به نشستن وسپس سر صحبت را باز کنید . وقتی که کسی برای تهیه ملکی به شما مراجعه کرد عجولانه به او سرویس ندهید اگر چند دقیقه ای را صرف گفتگو وصحبت با وی کنید بهترین نتیجه را می گیرید .اگرمشتری واقعا قصد تهیه ملک داشته باشد وضعیت شرایط وامکاناتش را برای مشاوراملاک تشریح خواهد کرد اینکه چه موقع ملکش را فروخته وچند وقت دیگه باید به محضر برود ویا ملک را تحویل خریدار بدهدوکلا این که برای تخلیه وخرید ملک چقدر وقت دارد.بعضی از مراجعین زمانی که به یک مشاوراملاک مراجعه می کنند که دیگر وقتی برایشان باقی نمانده است وباید سریع اقدام وتا وقت باقی است بایدملکی را بخرند.اگر شما عوض اینکه خیلی زود یک مورد به انها نشان دهید از ملکهای که درفایلینگ خودداریدسخن بگویید چه بسا که وقت خود را هدر داده اید.ناگفته نماند شایدنتوانیداز اوبه طور مستقیم بپرسید که ایا پولش برای خرید اماده است یا خیر یا اینکه ایا می خواهدپس از فروش ملکش خرید کند.پرسش از مشتری در خصوص شرایطش نباید به شکل شک وتردید نسبت به مشتری که جدی است یا غیر جدی انجام گیرد واگر چنین باشد به اصطلاح دست شما زود رو می شود که این امر نتیجه مثبتی بهمراه نخواهد داشت.

 

عملکرد مشاور املاک حرفه ای با مالک یا موجر

عملکرد یک مشاور املاک حرفه ای با ماک یاموجرقبل از سرویس دهی به ملک..همیشه قبل از اینکه به ملکی سرویس هید.خودتان بازدید نمایید واز کم وکیف ان به طور کامل واقف شوید .اشراف شما به کیفیت کمیت محلیت ملک وسایر موارد می تواندبه شما کمک موثری در رفع ایرادگیری وبهانه گیری مشتری نماید اگر شما ملک را بازدیدنکرده باشید بی شک از عهده پاسخگویی به سوالات مشتریان در مسیر سرویس دهی برنخواهید امد واین ضعف کاری ونشان بی تجربگی شماست.

بارها مشاهده شده قبل از این که مشتری از ملکی بازدید نماید سوالاتی پیرامون ان می پرسد واین سوالات نشان از اشتیاق وجدیت اودارد.وقتی مشتری متوجه می شود که ان مشاوراملاک ازملک بازدیدنکرده است حمل بربی توجهی کم کاری وبی تجربگی شما می گذارد.وقتی که از ملک بازدید نکرده ایدضمن اینکه از کیفیت وکمیت ملک بی اطلاع هستید از خیلی چیزهای دیگر مثل هدف مالک از فروش یا اجاره ملکش از وضعیت اقتصادی از تحصیلات از دیدگاه هاوشخصیت وطبقه اجتماعی سا کنین ان هم مطلع نیستیددر نتیجه وقتی شروع به هماهنگی وتماس تلفنی می کنید از همان ابتدابه مشکلاتی غیر قابل پیشبینی برخورد می کنید و از طرف دیگر ملک مورد نظر را براساس چه چیزی کاندید کرده اید وبراساس چه معیاری صلاح دانسته اید که مشتری از این ملک بازدید کند در نتیجه احتمال این که مشتری از این ملک خوشش بیاید بسیار کم است وچه بسا زحمت بیهوده کشیده اید وزمان خود را هدر داده اید .قبل از اینکه به ملک هر گونه سرویس بدهید زمانی را با هماهنگی قبلی صرف کنید واز ملک بازدید نمایید ووقتی که با مالک برای بازدید هماهنگی می نمایید توجه داشته باشید که وقت استراحت نباشد .چرا که بعضی از مردم عادت به استراحت ظهر دارند ویا در ایام تعطیل مایل نیستند بیگانه به منز لشان رفت وامد نماید واز طرف دیگر چنانچه زمان هماهنگی برای بازدید فرزندان ویا همسر مالک ویا موجر اظهار داشت که مثلا مهمان داریم یا گرفتار هستیم یا در استانه خروج از منزل ویا مسافرت هستیم ویاحتی تنها هستم ..هرگز اصرار بر بازدید نداشته باشید بهترین زمان بازدید هنگامی است که مالک یا شخص که عامل اصلی تصمیم گیری است در منزل باشد وشما می توانید از دلایل وچرایی فروش یا اجاره ملکش شرایط معامله حداکثر وقتی را که اختصاص داده سلیقه وپیشنهاداتش اشنا شوید وبراساس انها هم بتوانید کمکش کنید واگر شرایط خاصی هم دارد از زبان خود وی بشنوید .این دبیدارحضوری می تواند بهترین فرصت وامکان موفقیت شما را مهیا کند وبا شناخت واشنایی از شخصیت سن وسال تحصیلات طبقه اجتماعی اعتقادات وسایر موارد می توانید به راحتی به ان ملک سرویس مناسب ومطلوب را بدهید .

هماهنگی قبل از بازدید کمکی به مشاوران املاک وخریداران انها می کنند چرا که مالک وسایر افراد دیگر فرصت مرتب کردن وتمیز کردن وجابجای لوازم را خواهند داشت واز لحاظ روحی وروانی امادگی لازم را برای استقبال دارند توصیه اکید این است که برای موفقیت در کار مشاور املاک بازدید وهماهنگی را به صورت حرفه ای انجام دهید .

مشاور املاک/مشاور املاک و اداب سرویس دهی/مشاور املاک سرخرود/ مشاور املاک شمال/مشاور املاک و اداب سرویس دهی به خریداران ومستاجران ملک/ مشاور املاک در شمال/ مشاور املاک در محمودآباد/مشاور املاک در غرب مازندران/ مشاور املاک در مازندران

 

دیدگاهتان را بنویسید